Tags ấy máu gót chân

Tag: ấy máu gót chân

Xét nghiệm máu gót chân bé sơ sinh giúp phát hiện bệnh sớm

Xét nghiệm máu gót chân bé sơ sinh giúp phát hiện bệnh sớm

Lấy máu gót chân ở trẻ sơ sinh xét nghiệm là một trong những cách hiện đại gần đây nhằm phát hiện sớm 3...

Bài viết mới