Biện pháp giảm đau sau sinh thường do vết thương rạch tầng sinh môn

Rạch tầng sinh môn khi sinh em bé thường được các bác sĩ thực hiện để giúp em bé dễ dàng lọt lòng mẹ hơn. Tuy nhiên, sau khi rạch tầng sinh môn, mẹ thường bị đau và cần có chế độ chăm sóc để vết thương mau hồi phục, không bị...