Oral sex quan hệ bằng miệng có thể khiến phụ nữ mắc bệnh xã hội

Oral sex quan hệ bằng miệng có thể khiến phụ nữ mắc bệnh xã hội là một thực trạng mà nhiều người chưa biết đến. Oral sex hiện nay được nhiều áp dụng như một biện pháp "đổi mới" trong quan hệ, ngừa thai, tránh làm rách màng...