Dấu hiệu sức khỏe ở trẻ sơ sinh thường gặp cần lưu ý

Dấu hiệu sức khỏe ở trẻ sơ sinh thường gặp cần lưu ý để có thể chăm sóc trẻ tốt nhất trong những ngày đầu tiên chào đời. Trong những ngày đầu tiên chào đời do môi trường sống thay đổi nên các bé sơ sinh sẽ có nhiều phản...