Thay van tim bằng mổ nội soi an toàn giảm chi phí phẫu thuật

Thay van tim bằng mổ nội soi an toàn giảm chi phí phẫu thuật giúp bệnh nhân nhanh chóng phục hồi giảm đau đớn hơn so với phương pháp phẫu thuật cũ. Công nghệ ngày càng hiện đại các bác sĩ cũng có nhiều phương pháp phẫu thuật tiên...