Nuốt thằn lằn trị bệnh lao hạch hiểm nghèo tăng cường sức khỏe

Nuốt thằn lằn trị bệnh lao hạch hiểm nghèo tăng cường sức khỏe chuyện nghe như đùa nhưng lại là sự thật. Hai lần bị bệnh viện trả về vì cho rằng không thể nào điều trị được nữa nhưng kì tích đã xảy ra khi trong vòng 8 tháng...