114 trẻ em nhập viện do uống nhầm vacxin viêm gan B

114 trẻ em nhập viện do uống nhầm vacxin viêm gan B tại tỉnh tây Bengal Ấn Độ. Vacxin viêm gan B chỉ được dùng để tiêm phòng ngừa cho trẻ không được uống, nhưng tại ấn độ có một số trẻ bị cho uống nhầm. Tuy uống vacxin viêm gan B...