Những nguyên nhân phải sinh mổ mẹ bầu nên biết để chuẩn bị tâm lý tốt

Bạn bắt đầu quá trình chuyển dạ bằng phương pháp sinh thường nhưng trong quá trình chuyển dạ có thể sẽ phải sinh mổ khi có biến chứng, hoặc ngay từ đầu bác sĩ đã chỉ định bạn cần sinh mổ. Vậy tại sao phải sinh mổ. Những...