Sự phát triển của thai kỳ tuần thứ 32

Bạn đã mang thai được 32 tuần, cơ thể bạn đã có những thay đổi khiến bạn cảm thấy nặng nề và mất thăng bằng hơn những tuần thai trước. Lúc này bé yêu của bạn đã lớn bằng cỡ trái dứa và đã sẵn sàng để chào đời qua ngã...