Sự phát triển của thai nhi 4 tuần đầu như thế nào

Sự phát triển của thai nhi 4 tuần đầu như thế nào là câu hỏi của rất nhiều mẹ bầu. Khi bắt đầu phát hiện ra bản thân mang thai, hầu hết phụ nữ đã mang thai khoảng 4 - 6 tuần, lúc thai nhi đã làm tổ trong tử cung. Thế nhưng từ 1...