Tầm quan trọng của sữa mẹ trong chế độ dinh dưỡng cho trẻ sinh non thiếu tháng

Tầm quan trọng của sữa mẹ trong chế độ dinh dưỡng cho trẻ sinh non thiếu tháng. Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ vì vậy hầu như tất cả các mẹ đều nuôi con bằng sữa mẹ. Đối với trẻ sinh non thiếu tháng thì sữa...