Thực trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ xưởng nung kim loại

Thực trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ xưởng nung kim loại phế liệu tại huyện Đông Anh khiến người dân trong thôn hoang mang lo lắng. Những cột khói khổng lồ từ những lò nung, đúc kim loại phế liệu ảnh hưởng đến sức...