Giới thiệu sơ lược về giáo sư Glenn Doman người phát minh phương pháp giáo dục trẻ sớm độc đáo

Giới thiệu sơ lược về giáo sư Glenn Doman người phát minh phương pháp giáo dục trẻ sớm sẽ đem đến cho các cha mẹ những kiến thức bổ ích xung quanh nhân vật Glen Doman. Các cha mẹ đang muốn giáo dục trẻ theo phương pháp Glenn Doman, nhưng...