Honda Winner 150 và Exciter 150 ưu thế thuộc về ai tại thị trường Việt Nam?

Honda Winner 150 và Exciter 150 ưu thế thuộc về ai tại thị trường Việt Nam? là câu hỏi mà hẳn rất nhiều người quan tâm. Honda và Yamaha là 2 "ông lớn" về xe máy tại thị trường Việt Nam. Khi tung sản phẩm ra thị trường, cả Honda và Yamaha...