Lưu ý về việc lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn cho trẻ sơ sinh

Trích máu cuống rốn hay còn gọi là lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn là một trong những biện pháp được sử dụng để tạo nên tế bào gốc có khả năng phát triển thành các mô khác nhau để chữa bệnh cho trẻ sau này. Lưu ý về việc...