Xác định kiểu gen gây ung thư hiệu quả bằng kỹ thuật hiện đại

Xác định kiểu gen gây ung thư hiệu quả bằng kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay trên thế giới giúp phát hiện sớm các biến đổi về gen gây nên ung thư để có biện pháp điều trị thích hợp. Nếu trong gia đình bạn có người thân bị...