Tại sao cần phải dọn bếp đón Tết sau ngày tiễn ông Táo về trời?

Tại sao cần phải dọn bếp đón Tết sau ngày tiễn ông Táo về trời? là câu hỏi đặt ra của không ít người và chuyên mục chuẩn bị ngày Xuân 2017 năm nay sẽ giải đáp thắc mắc tới cho các bạn, đồng thời cũng cho bạn hiểu hơn về ý...