Phẫu thuật chuyển đổi giới tính cùng những hệ lụy nghiêm trọng

Phẫu thuật chuyển đổi giới tính cùng những hệ lụy nghiêm trọng mà những người chuyển giới phải chịu đựng trong quá trình phẫu thuật cũng như cuộc sống sau này. Chúng tôi theo chân Aki Trần và bạn của Aki (người chuyển giới từ...