chuyển dạ giả

Những dấu hiệu chuyển dạ khi sắp sinh con so của bà bầu cần lưu ý

Những dấu hiệu chuyển dạ khi sắp sinh con so của bà bầu cần lưu ý. Trước khi sinh con tất cả các mẹ bầu đều có những dấu hiệu thay đổi rõ rệt để nhận biết đã gần đến lúc sinh con. Các mẹ cần phải lưu ý nhận ra những biểu...

Đau bụng chuyển dạ và đau chuyển dạ giả khác nhau thế nào

Đau bụng chuyển dạ và đau chuyển dạ giả khác nhau thế nào là những thông tin được cung cấp trong bài viết kì này nhằm giúp các mẹ biết được những triệu chứng cũng như những biểu hiện khác nhau của hiện tượng chuyển dạ thường...

Nhận biết dấu hiệu chuyển dạ sinh con để kịp thời đón bé yêu chào đời

Sắp đến ngày dự sinh, mẹ bầu sẽ có một số dấu hiệu chuyển dạ. Nhận biết dấu hiệu chuyển dạ sinh con để kịp thời đón bé yêu chào đời mà mecuteo.net gửi đến các mẹ bầu dưới đây sẽ giúp mẹ bầu chuẩn bị hành trang lên...