Chuẩn bị sinh thường hợp lý để quá trình chuyển dạ được thuận lợi

Chuẩn bị sinh thường hợp lý để quá trình chuyển dạ được thuận lợi là điều mà các mẹ bầu nên lưu ý. Nếu không có sự chuẩn bị trước, mẹ bầu có thể sẽ gặp bối rối, thậm chí là lo lắng thái quá khiến cho cuộc vượt cạn...