Thể chất về chiều cao, cân nặng và trí tuệ của trẻ từ 2-3 tuổi phát triển như thế nào là bình thường? Kiến thức các mẹ cần biết để cho trẻ phát triển tốt nhất

Trẻ từ 2-3 tuổi đã đạt được những mốc phát triển quan trọng nào về tâm lý, thể chất, trí tuệ, cũng như những kỹ năng giao tiếp xã hội? Mẹ cần làm gì và cần lưu ý gì để giúp trẻ phát triển toàn diện? Bài viết dưới đây...