chỉ số cảm xúc EQ của trẻ

Tầm quan trọng của chỉ số cảm xúc EQ đối với sự phát triển của trẻ các mẹ cần phải biết

Tầm quan trọng của chỉ số cảm xúc EQ đối với sự phát triển của trẻ các mẹ cần phải biết. Đối với những mẹ ở Việt Nam thì khái niệm chỉ số cảm xúc EQ cho trẻ còn quá xa lạ, chưa có sự đầu tư cho trẻ về vấn đề này....

Hướng dẫn cách rèn luyện và phát triển tăng chỉ số cảm xúc EQ cho trẻ ngay từ nhỏ

Hiện nay trên thế giới rất quan tâm đến vấn đề cảm xúc của trẻ ngay từ nhỏ. Cảm xúc của trẻ sẽ được đo lường bằng các chỉ số cảm xúc EQ. Nếu chú ý phát triển chỉ số cảm xúc cho trẻ tốt sau này trẻ sẽ thông minh phát...