chế độ nghỉ thai sản

Những điều mẹ bầu cần chuẩn bị để nghỉ thai sản không ảnh hưởng đến công việc

Những điều mẹ bầu cần chuẩn bị để nghỉ thai sản không ảnh hưởng đến công việc được mecuteo.net hướng dẫn dưới đây sẽ giúp các mẹ bầu sắp xếp mọi thứ thật hợp lý và yên tâm nghỉ thai sản chờ em bé chào đời. Ngày nay,...

Tìm hiểu về thời gian nghỉ thai sản để không ảnh hưởng đến công việc

Nhà nước có quy định về chế độ nghỉ thai sản đối với các lao động nữ đã ký hợp đồng và có đóng bảo hiểm từ 6 - 12 tháng trước khi sinh. Thời gian nghỉ thai sản là khoảng thời gian mẹ bầu chờ sinh và chăm sóc bé sơ sinh mới...