Sự phát triển thai kỳ tuần thứ 15

Cuối tam cá nguyệt thứ nhất, khi mang thai ở tuần thứ 15, mẹ bầu có thể sẽ cảm thấy thai máy. Có rất nhiều câu hỏi được mẹ bầu nghĩ đến kể từ giây phút cảm nhận được hiện tượng thai máy. mecuteo.net gửi đến các mẹ bầu...