cách thông báo có thai

Thời điểm báo tin mang thai với cơ quan công tác phù hợp để chăm sóc thai kỳ

Rất nhiều chị em phụ nữ đợi chờ đến khi thai nhi được khoảng hơn 3 tháng tuổi mới thông báo mình có thai mới mọi người. Thế nhưng, trong một vài trường hợp, bạn cần báo tin mang thai sớm hơn. Thời điểm báo tin mang thai với cơ...

Những cách thông báo có thai gây bất ngờ cho các thành viên trong gia đình

Khi biết tin mình có thai, chị em thường có tâm lý muốn thông báo cho mọi người, đặc biệt là anh xã biết, nhưng lại muốn mọi người bất ngờ và chia sẻ hạnh phúc với mình ở mức độ cao nhất. Những cách thông báo có thai gây bất...