Hướng dẫn đếm thai máy cho mẹ bầu biết bé yêu khỏe mạnh

Với các mẹ bầu, lần đầu tiên thấy thai máy là một điều vô cùng hạnh phúc, vì cảm nhận được một sự sống mới đang hình thành bên trong cơ thể mình. Và các mẹ bầu có biết những cú đạp của bé cưng còn thể hiện sức khỏe...