Những điều cần biết về bệnh tự kỷ ở trẻ em Việt Nam và cách chữa trị hiệu quả nhất

Hiện nay bệnh tự kỷ ở trẻ em tại Việt Nam đang có chiều hướng đi lên, số lượng trẻ mắc bệnh ngày càng tăng đó là một diễn biến xấu đối với ngành y học. Đối với những trẻ mắc bệnh tự kỷ cần phải có chế độ chăm sóc...