Bị say xe làm sao cho hết mệt nhanh chóng bạn đã biết chưa?

Bị say xe làm sao cho hết mệt nhanh chóng bạn đã biết chưa? Say xe là hiện tượng thường thấy ở những người có thể trạng yếu hoặc không thích ứng được với mùi tàu xe dẫn đến ù tai, chóng mặt, ôn ói rất khó chịu, thậm...