bệnh nhân

Giá khám dịch vụ tại bệnh viện công được điều chỉnh thống nhất

Giá khám dịch vụ tại bệnh viện công được điều chỉnh thống nhất theo một mức giá nhất định với hầu hết bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân đi khám chữa bệnh. Dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện công...

Thay van tim bằng mổ nội soi an toàn giảm chi phí phẫu thuật

Thay van tim bằng mổ nội soi an toàn giảm chi phí phẫu thuật giúp bệnh nhân nhanh chóng phục hồi giảm đau đớn hơn so với phương pháp phẫu thuật cũ. Công nghệ ngày càng hiện đại các bác sĩ cũng có nhiều phương pháp phẫu thuật tiên...